Soc head

Medlemskap

För att bli medlem ska man vara:

  • Svensk medborgare
  • Vara under 50 år
  • Ha god hälsa (gärna läkarintyg för sjöfolk)
  • Inneha eller innehaft svenskt sjökaptensbrev
  • Vunnit burskap som borgare i 4:e klassen

Burskapsansökan till Stockholms Borgarskaps görs på denna länk, klicka här >>

Ansökan till Sjökaptenssocieteten görs i detta formulär, klicka här >>

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub