A b head

Ordföranden har ordet

Välkommen till vår hemsida. Ångfartygs Befälhavare sällskapet i Stockholm kan i år se tillbaka på 160 år och har idag drygt 500 medlemmar. Vardagligt kallas vi för "ÅB". Vårt kansli och våra medlemsmöten är förlagda till Skeppsbron 10 i Stockholm. Som medlem i ÅB, får du bl.a.tillgång till våra medlemssidor, och du är varmt välkommen till sällskapets möten och andra aktiviteter. Mer om oss hittar ni under fliken "Om ÅB".

Tack för ordet
Jan Tidelius,
Ordförande i ÅB

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub