Huset head

Välkommen till Sjöfartshuset!

Fastigheten Skeppsbron 10 (Sjöfartshuset) har anor från 1671 och ägs av de nautiska föreningarna Neptuni Orden, Sjömannaföreningen

Ångfartygs-Befälhavare-Sällskapet tillsammans med Sjökaptens-Societeten i AB Endräkten

Md 640px sj fartshuset from skeppsholmsbron september 2011
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub