A b head

Tidigare ordföranden

ÅB:s förste ordförande var sjökapten S. Bengtsson 1857-1858. Idag heter ÅB:s ordförande Hans Friberg.

Tidigare ordföranden har varit:

  • 2012-2022 Sjökapten Jan Tidelius
  • 1994-2012 Sjökapten Benny Pettersson
  • 1989-1994 Sjökapten Michael Samsioe
  • 1983-1989 Sjökapten Bertil Bojsten

Naturligtvis har stora förändringar skett efter hand i verksamheten under alla år som gått sedan starten. Från början var kravet att man skulle vara ångbåtsbefälhavare och i princip således sjökapten. Efterhand accepterades också personer arbetande inom sjöfartsnäringen samt nautiker med styrmansexamen. Idag accepteras både kvinnor och män med lägst styrmansexamen. Således inga landanställda om de inte har minst svensk styrmansexamen. Denna förändring skedde i slutet av 1970-talet.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub