A b head

Kontakt

Vi finns på Skeppsbron 10 i Sjöfartshuset i Stockholm.

E-post: sjokapten@sjofartshuset.nu

Telefon: 08-411 63 00

Besöks- och telefontid tisdagar och torsdagar kl. 10-16 med lunch kl. 12-13

Styrelsen

Hans Friberg

Styrelseordförande
E-post: Hans.Friberg@tallinksilja.com

Hasse Friberg, född 1960, Sjökaptensexamen i Göteborg 1987. Bakgrund i rederier som Waxholmsbolaget, Wallenius, Bore Lines, Stena Line, City Jet Line och äventyr på diverse yachter på Medelhavet. Inspektör på Sjöfartsverket och Transportstyrelsen och Operativ Chef på Tallink Silja. Medlem i ÅB sedan 1993.

Niklas Blomqvist
Styrelseledamot
E-post: niklasblomqvist@hotmail.com

Niklas Blomqvist är född 1973

Judith Burgmann
Styrelseledamot
E-post: j_burgmann@hotmail.com

Judith Burgmann är född 1990

Jimmy Samuelsson
Styrelseledamot
E-post: jimmysamuelsson@hotmail.com

Sjökaptensexamen från Kalmar 2004. Har ett stort intresse för sjöfartshistoria, då främst de gamla atlantångarna och klassiska passagerarfartyg. Har också endast arbetat ombord på olika former av passagerarfartyg och trivs bra med det. Invald i ÅBs styrelse 2023.

Mattias Forsberg
Styrelseledamot
E-post: mattias@kaptenforsberg.se

Mattias Forsberg är född 1988 och tog Sjökaptensexamen 2017 i Göteborg. Efter avslutad examen har Mattias arbetat ombord på RO-PAX och tankfartyg till stor del men även som befälhavare inom skärgårdstrafiken i Stockholm. Medlem i ÅB sen 2017 och styrelseledamot sedan 2020. Mattias bor i Solna.

Fredrik Larsson
Styrelseledemot
E-post: fredrik.larsson@sweship.se

Fredrik Larsson, född 1976, gick till sjöss 1994 och tog Sjökaptensexamen i Kalmar 2002 vilket följdes av tjänstgöring i olika befattningar på tankfartyg. 2005-2010 bodde han i London och representerade en internationell redareförening (INTERTANKO) på IMO. 2010 gick han till sjöss igen och tjänstgjorde då främst på skytteltankers i Nordsjön. 2014 anställdes han på Sveriges Redareförening (nuvarande Svensk Sjöfart) där han sedan dess ansvarar för miljö- och klimatfrågor. Medlem i ÅB sedan 2007 och invald i styrelsen 2021.

Johan Berggren
Styrelseledamot
E-post: lots29@hotmail.com


Johan Berggren är född 1961 och tog sjökaptensexamen 1985 i Stockholm. Pensionerad lots från Sjöfartsverket där han var verksam som lots i Stockholm 1994–2021. Tidigare anställningar i bland annat Rederi AB Slite samt Wallenius. Medlem i ÅB sedan 1985 och styrelseledamot sedan 2022. Johan bor i Bromma.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub