A b head

Kontakt

Vi finns på Skeppsbron 10 i Sjöfartshuset i Stockholm.

E-post: sjokapten@sjofartshuset.nu

Telefon: 08/411 63 00

Styrelsen

Jan Tidelius
Styrelseordförande
E-post: jan.tidelius@telia.com

Jan Tidelius är född 1958 och tog sjökaptensexamen -81. Han är marknadsekonom och engagerad i ett tio-tal styrelser i olika företag i Norden. Han har arbetat i ledande positioner inom Svenskt näringsliv de senaste 25 åren och var tidigare anställd hos t.ex. Gränges Shipping, Walleniusrederierna, Digital Equipment, Thalamus Networks, Traction, Granitix m.fl. Han är ordförande för ÅB sedan 2012 och medlem i styrelsen sedan 1989. Jan bor strax norr om Stockholm.

Hans Friberg

Styrelseledamot
E-post: Hans.Friberg@tallinksilja.com

Hasse Friberg, född 1960, Sjökaptensexamen i Göteborg 1987. Bakgrund i rederier som Waxholmsbolaget, Wallenius, Bore Lines, Stena Line, City Jet Line och äventyr på diverse yachter på Medelhavet. Inspektör på Sjöfartsverket och Transportstyrelsen och Operativ Chef på Tallink Silja. Medlem i ÅB sedan 1993.

Niklas Lodén
Styrelseledamot
E-post: niklas.loden@2wglobal.com

Niklas Lodén är född 1966 och tog sjökaptensexamen 1990 i Kalmar. Anställd i Wallenius Wilhelmsen Logistics AS. Tidigare anställd i olika befattningar iland och till sjöss hos Rederi AB Sea-Link, Cementa, Walleniusrederierna och Johnson Line. Medlem i ÅB sedan 1990 och styrelseledamot sedan 2015. Han sitter även med i styrelsen för Stiftelsen Stockholms Sjömanshem. Niklas bor i Tyresö.

Anneli Borg
Styrelseledamot
E-post: a.borg.home@gmail.com

Anneli Borg är född 1975 och tog sjökaptensexamen 2001 i Göteborg. Idag anställd i Sand & Grus Jehander AB. Största delen av yrkesverksam tid till sjöss anställd som överstyrman i Atlantic Container Line. Har läst Nordic Master in Maritime Management. Styrelseledamot sedan 2015. Anneli bor i Bromma.

Hans Ådén
Styrelseledamot
E-post: hasse.aden@telia.com

Rikard Sahl
Styrelseledamot
E-post: rikard.sahl@gmail.com

Rikard Sahl är född 1959 och aktiv inom sjöfart sedan 1975 i befattningar som haveriutredare, hamnchef, befälhavare, skadereglerare, lots och cargo surveyor. Sjökaptensexamen i Härnösand 1982. Medlem i ÅB sedan 1997. Invald som styrelsemedlem i ÅB 2012.

Mattias Forsberg
Styrelseledamot
E-post: mattias@kaptenforsberg.se

Mattias Forsberg är född 1988 och tog Sjökaptensexamen 2017 i Göteborg. Efter avslutad examen har Mattias arbetat ombord på RO-PAX och tankfartyg till stor del men även som befälhavare inom skärgårdstrafiken i Stockholm. Medlem i ÅB sen 2017 och styrelseledamot sedan 2020. Mattias bor i Solna.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub