A b head

Kontakt

Vi finns på Skeppsbron 10 i Sjöfartshuset i Stockholm.

E-post: sjokapten@sjofartshuset.nu

Telefon: 08-411 63 00

Besöks- och telefontid tisdagar och torsdagar kl. 10-16 med lunch kl. 12-13

Styrelsen

Hans Friberg

Styrelseordförande
E-post: Hans.Friberg@tallinksilja.com

Hasse Friberg, född 1960, Sjökaptensexamen i Göteborg 1987. Bakgrund i rederier som Waxholmsbolaget, Wallenius, Bore Lines, Stena Line, City Jet Line och äventyr på diverse yachter på Medelhavet. Inspektör på Sjöfartsverket och Transportstyrelsen och Operativ Chef på Tallink Silja. Medlem i ÅB sedan 1993.

Niklas Lodén
Styrelseledamot
E-post: niklas.loden@walwil.com

Niklas Lodén är född 1966 och tog sjökaptensexamen 1990 i Kalmar. Anställd i Wallenius Wilhelmsen Logistics AS. Tidigare anställd i olika befattningar iland och till sjöss hos Rederi AB Sea-Link, Cementa, Walleniusrederierna och Johnson Line. Medlem i ÅB sedan 1990 och styrelseledamot sedan 2015. Han sitter även med i styrelsen för Stiftelsen Stockholms Sjömanshem. Niklas bor i Tyresö.

Anneli Borg
Styrelseledamot
E-post: a.borg.home@gmail.com

Anneli Borg är född 1975 och tog sjökaptensexamen 2001 i Göteborg. Idag anställd i Sand & Grus Jehander AB. Största delen av yrkesverksam tid till sjöss anställd som överstyrman i Atlantic Container Line. Har läst Nordic Master in Maritime Management. Styrelseledamot sedan 2015. Anneli bor i Bromma.

Rikard Sahl
Styrelseledamot
E-post: rikard.sahl@gmail.com

Rikard Sahl är född 1959 och aktiv inom sjöfart sedan 1975 i befattningar som haveriutredare, hamnchef, befälhavare, skadereglerare, lots och cargo surveyor. Sjökaptensexamen i Härnösand 1982. Medlem i ÅB sedan 1997. Invald som styrelsemedlem i ÅB 2012.

Mattias Forsberg
Styrelseledamot
E-post: mattias@kaptenforsberg.se

Mattias Forsberg är född 1988 och tog Sjökaptensexamen 2017 i Göteborg. Efter avslutad examen har Mattias arbetat ombord på RO-PAX och tankfartyg till stor del men även som befälhavare inom skärgårdstrafiken i Stockholm. Medlem i ÅB sen 2017 och styrelseledamot sedan 2020. Mattias bor i Solna.

Fredrik Larsson
Styrelseledemot
E-post: fredrik.larsson@sweship.se

Fredrik Larsson, född 1976, gick till sjöss 1994 och tog Sjökaptensexamen i Kalmar 2002 vilket följdes av tjänstgöring i olika befattningar på tankfartyg. 2005-2010 bodde han i London och representerade en internationell redareförening (INTERTANKO) på IMO. 2010 gick han till sjöss igen och tjänstgjorde då främst på skytteltankers i Nordsjön. 2014 anställdes han på Sveriges Redareförening (nuvarande Svensk Sjöfart) där han sedan dess ansvarar för miljö- och klimatfrågor. Medlem i ÅB sedan 2007 och invald i styrelsen 2021.

Johan Berggren
Styrelseledamot
E-post: lots29@hotmail.com


Johan Berggren är född 1961 och tog sjökaptensexamen 1985 i Stockholm. Pensionerad lots från Sjöfartsverket där han var verksam som lots i Stockholm 1994–2021. Tidigare anställningar i bland annat Rederi AB Slite samt Wallenius. Medlem i ÅB sedan 1985 och styrelseledamot sedan 2022. Johan bor i Bromma.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub