A b head

Bidrag

ÅB kan lämna bidrag, till icke kommersiell verksamhet, i syfte att stödja forskning, sjösäkerhet, undervisning och andra ändamål som är till nytta för svensk sjöfart.

ÅB har tidigare bidragit med hel- eller delsumma till inköp av säkerhetsutrustning eller liknande, till föreningar som t.ex. Vässarö Scoutkår, Skeppsholmsgården och Stockholms Scoutdistrikt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub