Huset head

Domingo Swerinis Stiftelse

Har till syfte att belöna bragder till sjöss och att lämna understöd åt personer, vilka drabbas av olyckor till sjöss.

1964 bildade Domingo Swerini en stiftelse till minne av sin far sjökapten Eric Wictor Carlsson. Stiftelsen förvaltar medel vars avkastning går till att belöna sjöräddningsinsatser samt stötta olycksdrabbade till sjöss.

Stiftelsens ändamål: "Belöningar för bragder till sjöss samt för understöd till drabbade av olycka till sjöss".

Det kan vara värt att höra av sig.

Om du är sjöfarare, sjöräddare eller vanlig fritidsbåtsskeppare och känner till en eller flera som utfört en alldeles storartad bragd till sjöss då människoliv skall räddas eller att du som drabbad av olycka tills sjöss behöver ekonomiskt stöd, hör av dig till stiftelsen.

Kontakt: swerini@sjofartshuset.nu

En bedömning görs en gång om året av styrelsen som består av personer med erfarenhet från sjöfarten, sjöräddningen och fritidslivet till sjöss.

Stiftelsen har begränsat med resurser att nå ut till rätt målgrupp av egen kraft. Sprid gärna information om Domingo Swerinis stiftelse, så att många kan belönas eller få ekonomiskt stöd.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub