Huset head

Styrelse

Styrelsen för Domingo Swerinis Stiftelse består utav representanter från de nautiska föreningarna Neptuni Orden, Sjömannaföreningen, Ångfartygs-Befälhavare-Sällskapet tillsammans med Sjökaptens-Societeten.

Ordförande
Lars Nylén, Generaldirektör

Styrelsemedlemmar
Karl Dingertz, Direktör
Mårten Granberg, Direktör
Niklas Lodén, Sjökapten
Ove Eriksson, Sjökapten
Per Teiner, Sjökapten
Rikard Sahl, Sjökapten
Stefan Bodin, Sjökapten/Fartygsinspektör
Stefan Petersson, Sjökapten

Kassaförvaltare
Carl-Christian Lanryd, Civilekonom

Sekreterare
Johan Berggren, Sjökapten

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub